عروس خانم
محدثه محمدی فرید

آقا داماد
وحید جاهدی راد

-160روز -12ساعت -55دقیقه -42ثانیه

6 تیر 1401

ساعت 18 لفایت 22

منتظر دیدن روی ماهتون هستیم 

 

مکان برگزاری جشن

ما دوست داریم که شما و همسر محترمتون رو ببینیم پس منتظرتونیم