عروس خانم
محدثه محمدی فرید

آقا داماد
وحید جاهدی راد

-266روز -17ساعت -34دقیقه -21ثانیه

6 تیر 1401

ساعت 18 لفایت 22

منتظر دیدن روی ماهتون هستیم

مکان برگزاری جشن

ما دوست داریم که شما و خانواده محترمتون رو ببینیم پس منتظرتون هستیم